Maatschappelijke ondersteuning

Aanleiding voor het thema ‘ondersteuning huishouden’:
Er is veel mogelijk als je ondersteuning nodig hebt in het huishouden. Voor elke situatie geldt dat er een passende oplossing kan worden geboden. Gemeenten willen daarom nieuwe cliënten helpen bij de oriëntatie, keuze, afweging, intake, status aanvraag en eventuele verwijzing naar (beste) alternatieven.

Persona:

Klantreis / service blueprint:

In het domein ‘Maatschappelijke ondersteuning’ hebben we verder voor het thema ‘ondersteuning huishouden’ o.a. de volgende klantreizen en service blueprints gerealiseerd:

  • Nieuwe cliënt oriënteert zich, krijgt inzicht in consequenties en doet aanvraag
  • Professional maakt samen met cliënt profiel aan en doet aanvraag

Aanleiding voor het thema ‘gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)’:
Optimaliseren van het proces voor ondersteuning in het kader van de WMO en Participatie en faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen partijen die een rol spelen bij de afhandeling.

Persona:

Klantreis / service blueprint:

In het domein ‘Maatschappelijke ondersteuning’ hebben we verder voor het thema ‘gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)’ de volgende klantreis en service blueprint gerealiseerd:

  • Nelleke meldt zich met een ondersteuningsbehoefte en wordt m.b.v. het digitale kanaal geholpen