Jeugd

Aanleiding voor het thema ’18-/18+’:
Jongeren rond de leeftijd van 18 jaar moeten zelfstandig zaken gaan regelen of aanvragen. Als ouders of verzorgenden niet betrokken zijn, komt het neer op de jongere zelf. Onduidelijkheid over regelgeving, vooral bij overgang van stelsels, en niet goed vindbare/begrijpelijke informatie maakt het voor deze jongeren lastig. Dit betekent dat het belangrijk is dat we duidelijkheid scheppen, de overgang naar volwassenheid goed begeleiden en ondersteunen, en het ook ‘leuk’ maken.

Persona:

Klantreis / service blueprint:

In het domein ‘Jeugd’ hebben we verder voor het thema ’18-/18+’ o.a. de volgende klantreizen en service blueprints gerealiseerd:

  • 18,2 jarige die erachter komt dat zaken niet goed zijn geregeld
  • Professional die samen met jongere een toekomstplan opstelt

Aanleiding voor het thema ‘minima met kinderen’:
De inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee moet kunnen doen. Gemeenten willen minima met kinderen kansen geven door hen beter te informeren en te ondersteunen in het gebruik maken van de beschikbare voorzieningen in de stad. In verschillende leeftijdscategorieën ligt de focus op een ‘goede start’, participatie en zelfredzaamheid.

Persona:

Klantreis / service blueprint:

In het domein ‘Jeugd’ hebben we verder voor het thema ‘minima met kinderen’ o.a. de volgende klantreizen en service blueprints gerealiseerd:

  • Til wordt door haar 17 jarige zoon Alex gewezen op een regeling waar hij gebruik van wil maken
  • Kevin wordt op basis van interesses getoond wat zijn mogelijkheden zijn en krijgt hulp bij het regelen
  • Professional Tom krijgt overzicht en wordt doorverwezen naar de juiste plek / contactpersoon