Asiel

Aanleiding voor het thema ‘statushouders’:
Statushouders hebben het om allerlei redenen lastig om in Nederland goed in te kunnen burgeren. Gemeenten willen hen sneller laten inburgeren door ze beter te informeren over voor hen relevante
zaken en ze goed te begeleiden naar voor hen beschikbare voorzieningen.

Persona:

Klantreis / service blueprint:

In het domein ‘Asiel’ hebben we verder voor het thema ‘statushouders’ o.a. de volgende klantreizen en service blueprints gerealiseerd:

  • Karim wordt gewezen op activiteiten die passen bij zijn interesse, zodat hij sociaal mee kan doen
  • Halima wordt gewezen op voorzieningen en schrijft zich in (met behulp van een maatje)
  • Professional Lina heeft overzicht van voorzieningen (intern/extern) en kan zien wie betrokken zijn